به همت مرکز کارآفرینی و اشتغال حوزه معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه، سومین همایش طعم کارآفرینی با حضور علاقمندان به حوزه کارآفرینی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، به همت مرکز کارآفرینی و اشتغال حوزه معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه، سومین همایش طعم کارآفرینی یکشنبه 24 اردیبهشت ماه سال جاری با حضور علاقمندان به حوزه کارآفرینی برگزار گردید.

در این همایش دکتر شهوازیان، رئیس کانون کارآفرینی استان و کارآفرین برتر ملی ابتدا ضمن بیان تاریخچه‌ای از کارآفرینی به ضرورت توجه دانشجویان به بحث کارآفرینی در شرایط اقتصادی کنونی اشاره کرد.

این کارآفرین برتر ملی در ادامه سرفصل هایی از تجربیات خود در حوزه کارآفرینی را بیان داشت. دکتر شهوازیان در بخش دیگری از سخنان خود به معرفی کانون کارآفرینی استان و چگونگی فعالیت‌های این کانون پرداخت.


  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه