به همت گروه آموزشی گرافیک دانشگاه علم و هنر سمیناری با موضوع "سبک شناسی پوستر با تاکید بر پوسترهای اینفو، اینتراکتیو و مینیمال" در آمفی تئاتر دانشکده فنی مهندسی و علوم برگزار شد.

به گزارش رابط عمومی دانشگاه علم و هنر، به همت گروه آموزشی گرافیک سمیناری با موضوع "سبک شناسی پوستر با تاکید بر پوسترهای اینفو، اینتراکتیو و مینیمال" با سخنرانی خانم "زهرا قوی پنچه" مدیر گروه و عضو هیات علمی دانشگاه علم و هنر برگزار شد.

در این سمینار که به مناسبت هفته گرافیک برگزار شده بود، خانم قوی پنچه ضمن تبریک هفته گرافیک اشاره کرد؛ پوستر یک اثر تکثیر شده که حاوی اطلاعات بصری برای بیان معنوی موضوع به مخاطب عام و خاص است.


  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه