دانشجویان گروه آموزشی مدیریت و حسابداری دانشگاه علم و هنر در بازدیدی از راه آهن یزد، از نحوه کارکرد سیستم کنترل مرکزی ترافیک (CTC) آشنا شدند

-


  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه