گردهمایی پژوهش و کارآفرینی با تقدیر و اهدای لوح از پژوهشگران و کارآفرین برتر و همچنین فعالین در برگزاری دوره های تخصصی و مهارتی دانشگاه برگزار شد.

-


  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه