به همت هسته علمی بسیج دانشجویی شهید احمد کاظمی مراسمی جهت آشنایی دانشجویان با شاخه های مهندسی برق در آمفی تئاتر دانشکده علوم و مهندسی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، به همت هسته علمی بسیج دانشجویی شهید احمد کاظمی مراسمی جهت آشنایی دانشجویان با شاخه های مهندسی برق در آمفی تئاتر دانشکده علوم و مهندسی برگزار شد.

در این مراسم که با حضور جمعی از دانشجویان گروه آموزشی برق برپا شده بود، جناب آقای مهندسی موسی زاده مدیر گروه این رشته در دانشگاه علم و هنر، در زمینه رشته های زیر مجموعه به شرح پرداختند و به دانشجویان تاکید نمودند که علاوه بر مطالعه دروس خود و انجام پروژه ها در این زمینه، بایستی فناوری اطلاعات و کامپیوتر را در حیطه کاری خود وارد نمایند.


  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه