انجمن علمی روانشناسی در طی جلسه ای با دعوت از اساتید و جمعی از دانشجویان، در موضوع اینستاگرام به بحث و تبادل نظر پرداختند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، جلسه بحث آزاد توسط انجمن علمی روانشناسی با موضوع شبکه های مجازی با محوریت اینستاگرام،با حضور اساتید کارشناس در حیطه های روانشناسی،جامعه شناسی و مذهبی در دانشکده انسانی برگزار شد.
استاد غلامپور به عنوان کارشناس روانشناسی به آسیب شناسی اینستاگرام پرداختند و به این مورد اشاره کردند که احتمال می رود با استفاده بیش از حد از اینستاگرام اختلال خودشیفتگی به تدریج به اولین اختلال در نوجوانان و جوانان کشور تبدیل می شود و دنبال کنندگان این افراد،دچار اختلال اضطراب و افسردگی می شود.
استاد مقیمی به عنوان کارشناس جامعه شناسی و پژوهشگر به تحقیقی در این زمینه که در چند دانشگاه شهر یزد انجام شده بود،اشاره کرده و فرمودند اینستاگرام بعد از تلگرام بیشترین استفاده کننده را در بین دانشجویان دارد و ۵۹% از آنها بیشتر از سه ساعت را روزانه صرف فضاهای مجازی می کنند،از آسیبهای اجتماعی ناشی از استفاده بیش از حد از اینگونه فضاهای مجازی نیز به ایجاد انزوا،کم خوابی،انحرافات اخلاقی،کاهش مهارت ارتباط و افزایش متن گرایی،افزایش جرایم و رفتارهای پر خطر و ایجاد بحران هویت اشاره کردند.
حجت الاسلام و المسلمین زحمتکش در این زمینه فرمودند:در این فضاها محوریت بر اساس انسان است و انسان را در مرکزیت قرار می دهد و در واقع در اینگونه فضاها:عالم محضر انسان است نه محضر خدا
استاد مقیمی نیز در آخر دانشجویان را به افزایش مطالعه و آگاهی،یادگیری هنر،مشارکت در کارهای عام المنفعه توصیه و آنها را به صرف وقت در این موارد تشویق کردند.
در جمع بندی این جلسه اساتید دانشجویان را به هدفمندی در زندگی و برنامه ریزی متناسب با اهداف توصیه کرده و استفاده از فضاهای مجازی را متناسب با اهداف زندگی،مفید دانستند.


  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه