جلسه ای با صحبت معاون هلال احمر استان یزد با هلال احمر دانشگاه شروع و بررسی عملکرد بالای کانون دانشجویی هلال احمر در دانشگاه که فعالیت های متنوع و کار آمدی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، معاون هلال احمر استان از کانون دانشجویی هلال احمر بازدید نمودند.

در این بازدید معاون هلال احمر استان یزد «مهندس صدیق» در طی جلسه ای در رابطه با همکاری خوب حوزه دانشجویی فرهنگی با هلال احمر دانشگاه اشاره نمودند و عملکرد بالای کانون دانشجویی هلال احمر در دانشگاه که فعالیت های متنوع و کار آمدی را مورد بررسی قرار داد.

در ادامه صدیقی ضمن  معرفی حوزه های مختلف فعالیت جمعیت هلال احمر تاکید نمود : تایید بر اهداف جمعیت که تسکین آلام بشری و حفظ کرامت انسانی است و هلال احمر یک نهاد غیر سیاسی و غیر مذهبی است.

بعد از صحبت های جناب صدیقی، جناب آقای دکتر حاجی محمدی ریاست محترم دانشکده علوم انسانی ضمن تبریک روز دانشجو برخی از فعالیت های کانون دانشجویی هلال احمر را یاد آور شدند و از اعضای این کانون به دلیل انجام فعالیت در این مجموعه قدردانی کردند.

در انتها اعضا کانون دانشجویی هلال احمر با معرفی خود، در خواست ها و پیشنهادات خود را اعلام کردند و مورد بحث قرار دادند .


  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه