روز جهانی غذا، این همایش در استان یزد به میزبانی دانشگاه علم و هنر برگزار شد. تجلیل از واحد‌های تولیدی، مسئولان فنی برتر از دیگر برنامه‌های همایش روز جهانی غذا است.

.