گروه آموزشی مهندسی صنایع غذایی در راستایی آشنایی دانشجویان این رشته درخصوص فراگیری تغییرات فیزیولوژیکی در محصولات بعد از برداشت از گلخانه پارسی پور بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، گروه آموزشی صنایع غذایی با هدف آشنایی با تغییرات فیزیولوژیکی در محصولات بعد از برداشت، ترکیبات شیمیایی میوه ها و سبزیها و تغیرات فیزیکوشیمیایی آنها در هنگام رسیدن، رسید گی در میوه ها و شاخصهای آنها از گلخانه پارسی پور بازدید نمودند.


  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
logo-samandehi