جهت ارتقاء آگاهی کارکنان حین مقابله با بحران، مانور آتش نشانی در روز شنبه 31 فروردین بعد از نماز ظهر و عصر در دانشکده علوم انسانی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، مانور آتش نشانی جهت ارتقاء آگاهی کارکنان حین مقابله با بحران در دانشکده علوم انسانی برگزار شد. از برنامه های این رویداد می توان آموزش انواع آتش سوزیها، شناسایی انواع خاموش کننده ها، طریقه خاموش کردن آتش، حفظ ایمنی فرد خاموش کننده، کالیبراسیون خاموش کننده ها و.... اشاره نمود.


  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
logo-samandehi