دانشگاه علم و هنر جهت یادبود معین صابری دانشجوی دانشگاه علم و هنر مراسمی را در نمازخانه دانشکده علوم انسانی برگزار نمودند.

-


  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
logo-samandehi