در مراسمی خودمانی دانشگاهیان دانشگاه علم و هنر سال جدید کاری را به یکدیگر تبریک گفتند

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، مراسم آغاز فعالیت سال 1398 و دیدار نوروزی همکاران ارجمند دانشگاه، با حضور ریاست محترم دانشگاه ساعت 17:30 شنبه مورخ 98/1/18 در دانشکده فنی و مهندسی برگزار شد.