نمایشگاه حجاب و عفاف با حمایت حوزه دانشجویی فرهنگی دانشگاه علم و هنر در دانشکده فنی مهندسی این دانشگاه برپا شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر،‌نمایشگاه حجاب و عفاف با حمایت حوزه دانشجویی فرهنگی دانشگاه علم و هنر در دانشکده فنی مهندسی این دانشگاه برپا شد. در این نمایشگاه سه غرفه کتاب، کیف و ملزومات حجاب تعبیه شده که در با تخفیف ویژه راه اندازی شده است.

این نمایشگاه یکی از زمینه های درآمدزایی دانشجویان دانشگاه علم و هنر است به طوری که تمام این اجناس از سوی دانشجویان تهیه و فروش می رشد. گفتتنی است نمایشگاه مذکور پس از یک هفته فعالیت در دانشکده علوم انسانی این دانشگاه، به تازگی در دانشکده فنی مهندسی دایر شده و برای مدت یک هفته جهت بازدید عموم دایر است.


  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
logo-samandehi