کارگاه »نوآوری در آموزش» ویژه اعضای هیات علمی و اساتید مدعو دانشگاه علم و هنر در دو سانس مجزا با سخنرانی دکتر کامران باقری از مشاوران و مدرسان صنعت کشور در زمینه مدیریت نوآوری و مالکیت فکری در روز پنجشنبه 11 بهمن ماه سال جاری برگزار شد.

.