دانشگاه علم و هنر به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو، مراسم جشنی را با حضور دانشجویان برگزار نمود

.