محفل نورانی انس با قرآن کریم با حضور قاری برجسته استان «مهدی ضیافتی» در نمازخانه دانشکده فنی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، محفل نورانی انس با قرآن کریم با حضور قاری برجسته استان «مهدی ضیافتی» در نمازخانه دانشکده فنی  برگزار شد.


  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
logo-samandehi