مراسم شهادت ام البکاء حضرت رقیه(س) همراه با اطعام نذری در روز دوشنبه بعد از نماز ظهر و عصر 23 مهر ماه در نمازخانه دانشکده علوم انسانی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، مراسم شهادت ام البکاء حضرت رقیه(س)  با مداحی مداح اهل بیت مجاهدفر و همراه با اطعام نذری در روز دوشنبه بعد از نماز ظهر و عصر 23 مهر ماه در نمازخانه دانشکده علوم انسانی برگزار گردید.

این مراسم با استقبال پرشور دانشجویان همراه بود.