به همت دانشجویان گروه زیست شناسی، اقدام به برپایی بازارچه خیریه ای با عنوان یاراژن جهت کمک به بیماران ژنتیکی نمودند.

-