دو دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی کامپیوتر این دانشگاه با کسب رتبه بالای کنکور دکتری و همچنین گذراندن مرحله مصاحبه دانشگاه یزد، موفق به پذیرش در این مرحله علمی شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، دو دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی کامپیوتر این دانشگاه با کسب رتبه بالای کنکور دکتری و همچنین گذراندن مرحله مصاحبه دانشگاه یزد، موفق به پذیرش در این مرحله علمی شدند.اسامی افتخارآفرین دانشگاه علم و هنر آقای محمد جواد رضایی و خانم مرضیه السادات طباطبایی می باشد.


  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
logo-samandehi