دومین طرح ضیافت اندیشه دانشگاه علم و هنر در راستای ارتقای مستمر علمی، معرفتی، فرهنگی و مهارتی اساتید در دانشکده علوم انسانی در چهار روز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، دومین مرحله طرح ضیافت اندیشه استادان با محوریت دانش‌افزایی و با حضور اعضای هیأت علمی با موضوع معرفت شناسی و تربیت و تعلم برگزار شد. شایان ذکر است در پایان برنامه ضیافت اندیشه اساتید از کتاب معرفی شده آزمون برگزار شد.

گفتنی است طرح ضیافت اندیشه استادان در راستای اسلامی شدن دانشگاه ها و نقش مهم و موثر استادان در تربیت دانشجویان توسط نهاد مقام معظم رهبری اجرا می گردد.


  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
logo-samandehi