به همت مرکز کارآفرینی و اشتغال حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه علم و هنر، کارگاه آموزشی آشنایی با مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد چهارشنبه 2 خردادماه برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، به همت مرکز کارآفرینی و اشتغال حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه علم و هنر، کارگاه آموزشی آشنایی با مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد چهارشنبه 2 خردادماه برگزار گردید.

گفتنی است جناب آقای مهندس درخشان در خصوص حمایت‌های مرکز نوآوری (مشاوره‌های صنعتی، حمایت‌های مالی، بهره‌مندی از آزمایشگاه ها و کارگاه ها و ...) از ایده های افراد خلاق به ایراد سخنرانی پرداختند.


  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه