طی مراسمی از برترین های علمی، پژوهشی و فرهنگی با اهدای لوح تقدیر از تلاش‌های خود در دانشگاه علم و هنرتقدیر شدند.

-


  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه