به همت گروه آموزشی گرافیک دانشگاه علم و هنر، اقدام به برگزاری مراسمی مصادف با هفته گرافیک نمودند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، گروه گرافیک به مناسبت روز جهانی گرافیک اقدام به برگزاری مراسم هفته گرافیک و کارگاه آموزشی نمودند.

گفتنی است آقای عبدی در این مراسم درخصوص طراحی پوستر با رویکرد نماد شناسنامه به ایراد سخنرانی پرداختند.


  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه