استارتاپ حوزه هنری شهر یزد با حضور دانشجویان مدیر خدمات شهری شهرداری یزد و برخی دیگر از مسئولین این سازمان برگزار شد و دانشجویان به ارائه ایده های شهری خود نمودند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، با توجه به رسالت دانشگاه علم و هنر در راستای ایجاد دانشگاه کارآفرین و همچنین ایجاد زمینه های ارتباط رشته های موجود در این دانشگاه با سازمانهای مربوطه، حوزه معاونت آموزشی دانشگاه ضمن مذاکره با شهردار محترم شهر یزد زمینه های این ارتباط را فراهم نمود.

با این هدف با موافقت شهردار محترم شهر یزد زمینه ی دیدار مجموعه ی معاونین شهرداری در حوزه زیباسازی و خدمات شهری، در تاریخ 13 اردیبیهشت ماه 97 با حضور برخی دانشجویان مقاطع مختلف رشته های هنری اعم از صنایع دستی، پژوهش هنر، ارتباط تصویری و معماری فراهم گردید.

در این نشست دانشجویان با انتظارات شهرداری در زمینه های زیباسازی شهر یزد آشنا شده و در پایان طی جلسه ای اختصاصی ایده های برتر دانشجویان با همراهی معاونان محترم شهرداری و اساتید دانشکده هنر بررسی گردید.

همچنین مقرر شد تا ضمن اعلام فراخوانی تحت عنوان استارت آپ هنری شهر یزد در ماه آتی ایده های برتر پس از داوری به ارایه نهایی برسد.


  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه