کارگاه آموزشی آینه کاری به همت گروه و انجمن علمی معماری دانشگاه علم و هنر در محل دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه به مدت دوروز برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و هنر، "کارگاه آموزشی آینه‌کاری از سلسله کارگاه‌های استاد پیرنیا را برای دانشجویان در دانشگاه به همت گروه و انجمن علمی معماری با هدف مهارت افزایی دانشجویان و وارد کردن هنرهای سنتی به عرصه معماری مدرن در دو روز متوالی 8 الی 9 اردیبهشت 97 زیر نظر استاد کار سنتی پور قاسمی برگزار شد.


  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
logo-samandehi