جهت دریافت و مشاهده تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 فایل زیر را دانلود نمایید:


فایلهای پیوست

  • تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 98-97
  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه