با اعلام سازمان سنجش آموزش کشور پذیرش دانشجو در رشته‌های تحصیلی صرفا با اعمال سوابق تحصیلی در مقطع کارشناسی آزمون سراسری در مرحله تکمیل ظرفیت سال 1396 تا تاریخ 96/11/15 تمدید گردید. لذا متقاضیان می‌توانند با در دست داشتن مدارک زیر تا مهلت مقرر به اداره ‌آموزش دانشکده مربوطه دانشگاه علم و هنر مراجعه نمایند.

 1. اصل مدرک متوسطه و یک نسخه تصویر آن
 2.  اصل مدرک پیش دانشگاهی و یک نسخه تصویر آن
 3. تصویر کارت ملی
 4. تصویر تمام صفحات شناسنامه
 5. 6 قطعه عکس 4*3 جدید
 6. مدرک نظام  وظیفه برای داوطلبین ذکور

رشته‌های دانشگاه علم و هنر در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون سراسری سال 96

نام رشته

کد رشته

محل تحصیل

ارتباط تصویری

21813

دانشکده علوم انسانی

آموزش زبان

22456

دانشکده علوم انسانی

حسابداری

25712

دانشکده علوم انسانی

حقوق

27762

دانشکده علوم انسانی

زیست شناسی

17367

دانشکده فنی و مهندسی و علوم

زیست فناوری

17368

دانشکده فنی و مهندسی و علوم

طراحی لباس

21814

دانشکده فنی و مهندسی و علوم

علوم ورزشی

25713

دانشکده علوم انسانی

صنایع غذایی

17365

دانشکده فنی و مهندسی و علوم

مدیریت اموربانکی

25714

دانشکده علوم انسانی

مدیریت بازرگانی

25715

دانشکده علوم انسانی

مدیریت صنعتی

25716

دانشکده علوم انسانی

مدیریت مالی

25717

دانشکده علوم انسانی

مشاوره

27763

دانشکده علوم انسانی

مهندسی برق

17444

دانشکده فنی و مهندسی و علوم

مهندسی پزشکی

17445

دانشکده فنی و مهندسی و علوم

مهندسی صنایع

17446

دانشکده فنی و مهندسی و علوم

مهندسی عمران

17447

دانشکده فنی و مهندسی و علوم

مهندسی کامپیوتر

17448

دانشکده فنی و مهندسی و علوم

مهندسی معماری

17449

دانشکده فنی و مهندسی و علوم

مهندسی مکانیک

17450

دانشکده فنی و مهندسی و علوم

میکروبیولوژی

17366

دانشکده فنی و مهندسی و علوم

 

 • Science & Arts University
 • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
 • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
 • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
 • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه