جهت مشاهده جدول نرخ شهریه ورودی های جدید نیمسال اول 1396 دانشگاه علم و هنر، فایل های اطلاعاتی را دریافت نمایید:


فایلهای پیوست

  • نرخ شهریه مقاطع کاردانی - کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی دانشجویان ورودی 96
  • نرخ شهریه مقطع کارشناسی ارشد دانشجویان ورودی 96
  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه