ضیافت قرآنی معراج، گردهمایی فعالان قرآنی جهاددانشگاهی است که برای نخستین بار در سال 1390 و دومین دور آن نیز در سال تحصیلی 93-94 برگزارگردید. میزبان هر دو دوره نیز جهاددانشگاهی یزد بوده است.

با تاسیس مرکز قرآنی معراج، اجرای سومین دوره این ضیافت به این مرکز واگذار گردید و به یاری خداوند این دوره از مسابقات در نیمه نخست سال 1396 برگزار خواهد شد.

در دوره سوم تلاش شده تا با ایجاد تغییراتی در آئین نامه، امکان حضور خانواده های محترم اعضا فراهم آید و رشته های مسابقات نیز افزایش یابد تا شاهد رونق بیشتر و حضور گسترده تر علاقه مندان در این ضیافت قرآنی باشیم.

جهاددانشگاهی استان یزد سومین ضیافت معراج را با حمایت و هدایت معاونت فرهنگی، نظارت سازمان فعالیت های قرآنی دانشگاهیان کشور و همکاری روابط عمومی جهاددانشگاهی برگزار می نماید.

 


  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه