جهت مشاهده جدول شهریه کارشناسی ارشد برای ورودی سال تحصیلی 97-96 فایل زیر را دریافت نمایید:


فایلهای پیوست

  • نرخ شهریه مقطع کارشناسی ارشد ورودی 97-96 دانشگاه علم و هنر یزد
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه