زمان انتخاب واحد پروژه، کارآموزی و معرفی به استاد تابستان 96 به شرح زیر می باشد:

1- انتخاب واحد کارآموزی و پروژه:  10 / 4 / 96 الی 12 / 4 / 96
2- ثبت نام معرفی به استاد نوبت سوم:  13 / 4 / 96 و 14 / 4 / 96
3- امتحان معرفی به استاد نوبت سوم:  20 / 4 / 96


  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه