دانشجویانی که تمایل به دریافت بن کتاب نمایشگاه بین‌المللی تهران (اردیبهشت 96) دارند، پس از ورود به سایت نمایشگاه کتاب و عضویت (bon.tibf.ir)، به هنگام ورود اطلاعات دانشگاهی نوع مرکز را "دانشگاه ها و مراکز وابسته به جهاد دانشگاهی" و مرکز آموزش عالی را "جهاد دانشگاهی واحد یزد" انتخاب کنند تا شماره دانشجویی آن‌ها شناخته شود و بن به آن‌ها تعلق بگیرد.


  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه