جهت آموزش نحوه درخواست حذف درس در سیستم جامع آموزش گلستان، فایل راهنمای پیوست را با دقت مطالعه نمایید:


فایلهای پیوست

  • نحوه درخواست حذف درس در سیستم گلستان
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه