اداره‌کل برنامه‌ریزی، سنجش و نظارت در راستای ارتقاء سطح کیفی فعالیت‌های آموزشی تلاش دارد در حد توان با بهره‌گیری از امکانات موجود و ایجاد شرایط مطلوب با تعامل هر چه بیشتر با دانشجویان، اعضاء هیأت علمی، اساتید و پرسنل، مسائل مورد طرح را پیگیری نماید. و این مهم میسر نخواهد گردید مگر با همدلی و همفکری. لذا از عموم دانشجویان انتظار می‌رود با برقراری ارتباط مستمر با این دفتر ما را در دستیابی به اهداف متعالی آموزشی و بهبود روزافزون یاری فرمایند. لازم به ذکر است این دفتر نظر به رسالت خود، در جایگاه خود کاملاً بی‌طرف بوده و ضمن رعایت امانت، صداقت و رازداری، آمادة دریافت نظرات و پیشنهادات اصلاحی کلیة عزیزان از طریق پست الکترونیکی Nezarat@sau.ac.ir  و یا صندوق نصب شده در محل دانشکده می‌باشد. با آرزوی توفیق روزافزون.

 

 

اهداف اداره‌کل برنامه‌ریزی، سنجش و نظارت

1- ارزشیابی میزان پیشرفت برنامه‌های آموزشی و ارائه گزارش در مورد چگونگی وضع آموزش دانشگاه.
2- تهیه دستورالعمل اجرایی تنظیم برنامه آموزشی گروه‌های آموزشی در هر نیمسال و تنظیم برنامه امتحان.
3- برگزاری کارگاه‌های آموزشی مهارت تدریس، کارگاه روش تحقیق، مقاله نویسی و... جهت ارتقای سطح علمی اعضای هیأت علمی.
4- برنامه‌ریزی در خصوص برگزاری سمینارهای علمی گروه.
5- همکاری با گروه‌های اعزامی نظارت و ارزیابی وزارت علوم و هیأت نظارت استانی.
6- ارزیابی عملکرد گروه‌های آموزشی و دانشکده‌ها.
7- بررسی میزان انطباق مطالب ارائه شده در کلاس با سر فصل دروس.
8- بررسی فرم‌های ترفیع اعضای هیأت علمی و نهایی کردن آن در کمیته منتخب ترفیع.
9- گرد آوری و بررسی نقطه نظرات دانشجویان در راستای کشف نقاط ضعف و قوت آموزشی اعضای هیأت علمی.
10- انجام ارزشیابی اساتید به صورت ترمی در راستای ارزیابی عملکرد اعضای هیأت علمی.
11- بررسی تقاضای متقاضیان تدریس یا جذب در دانشگاه.
12- تدوین دستور العمل های لازم در راستای پیشبرد اهداف ارزیابی درونی و بیرونی.
13- ایجاد زمینه های لازم برای رسیدن به استانداردهای آموزشی.
 

 


فایلهای پیوست

  • آیین‌نامه اعطای جایزه‌های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر
  • Science & Arts University
  • یزد، بلوار دانشجو، دانشگاه علم و هنر
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۸۰-۹
  • (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۴ و (۰۳۵)۳۸۲۶۴۰۹۲
  • ۸۹۱۶۷-۱۳۳۳۵
  • info [at] sau.ac.ir
خبرنامه